Ośrodek nasz to Zakład leczniczy świadczący usługi w zakresie Poradni Leczenia Uzależnień.

Ośrodek czynny jest od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Sobota od 9.00 do 13.00

W Soboty zajęcia warsztatowe w godzinach od 9.00 do 13.00. ( zajęcia dla pacjentów będących w procesie terapii)

W osrodku pracują doświadczeni terapeuci z certyfikatami oraz lerzarz psychiatra.

 Ośrodek posiada kontrakt z NFZ, więc leczenie odbywa się w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Zapraszamy osoby uzależnione, współuzależnione i DDA. Leczymy osoby uzależnione od różnych substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, leki) oraz zachowań (hazard, komputer, zakupy...).

Zasady przyjmowania pacjentów: 

Pacjenci  ubezpieczeni w NFZ z uzależnieniem chemicznym (alkhol, narkotyki,leki...) oraz osoby współuzależnione (członkowie rodzin osób uzależnionych) przyjmowani są bez skierowania, po uprzednim zarejestrowaniu się na wizytę.

Pacjenci  ubezpieczeni w NFZ z uzależnieniem behawioralnym (np. hazard, komputer...), przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego, po uprzednim zarejestrowaniu sie na wizytę.

Pacjenci nieubezpieczeni przyjmowani są na podstawie art. 12 pkt 2 (AL) i pkt 3 (NA) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Można rejestrować się telefonicznie pod numerem  62 747 15 22  lub osobiście w rejestracji w godzinach pracy ośrodka.

Podczas procesu terapii pacjent korzysta z:

- diagnozy

- terapii indywidualnej

- terapii grupowej

- opieki lekarza psychiatry


 

ul. Zaciszna 1

63-200 Jarocin

tel. 62 747 15 22

osrodek@necessarius.pl

Ośrodek Terapii Uzależnien w Jarocinie

Kontakt z nami

Necesarius. Ośrodek Psychoterapii

 

ul. Zaciszna 1,

63-200 Jarocin,

woj. wielkopolskie

tel. 62 747 15 22

e-mail: osrodek@necessarius.pl